Đầu chuyển đổi USB Type C to USB 3.0 OTG

  • Review Count: 1
  • Rating: 4
  • ViewCount: 15
  • 0 0
Tags:

Phụ kiện công nghệ,Cáp sạc - cáp kết nối,Cáp sạc USB Type-C

Đầu chuyển đổi USB chuyển đổi USB Type đổi USB Type C USB Type C to Type C to USB C to USB 3.0

Phụ kiện công nghệ

Cáp sạc - cáp kết nối

Cáp sạc USB Type-C